Nu på lördag och söndag – sista helgen med bloggen!

Jag lägger tyvärr ner den här bloggen, men kommer att ganska regelbundet ge bibelstudier på youtube och vill visa det första studiet som kommer nu i helgen. Det finns mycket innehållsrik förkunnelse och lärorik kunskap för dem som söker via Internet. Jag är medveten om min begränsning men tror ändå att jag har en del att förmedla till några.

173.000 besök har följt den här bloggen sedan den öppnades i januari! Det är en ganska bra besöksfrekvens för en sådan som mig. På youtube har flera tusen lyssnat till de korta predikningar och inlägg jag haft även det senaste året.

 

Nu hoppas jag att serien om korsets teologi, försoningen i Bibelns perspektiv, ska intressera och få vara till välsignelse.

 

Om Du är intressearad finns länken här:

 

Välkommen till gemenskapen ”vänner 2016” Anmälan stanley.sjoberg.wk@gmail.com

All tidigare medverkan i sociala medier upphör för min del. Även den här sidan avslutas i och med augusti månads slut. Men de som önskar finnas med i en gemenskap då Bibeln studeras och vi har möjlighet att be tillsammans om sådant vi kommer överens om, är välkomna att skicka ett mail till min adress och jag tar er då med i ett enkelt gruppmail som jag kallar för ”Vänner 2016”.

 

Syftet är INTE att diskutera allt som händer utan att främst av allt fördjupa bibelkunskap och gemensam bön. Om ekonomin tillåter kommer jag att ge några studier som kan finnas på youtube  – välkomna med bland ”vänner 2016”

 

En fortsatt skön sommar!

Stanley Sjöberg

Framskjuten avslutning – sidan släcks ner den 31 augusti

I samband med att avtalet sades upp om den här ”bloggen” visade det sig att det dröjer fram till den 31 augusti då allt släcks ner och tas bort härifrån. Jag kommer sedan att undvika alla ”sociala medier” och hitta någon tryggare kommunikation om jag har något viktigt att berätta för mina medmänniskor.

Just nu engagerar jag mig för de tjugo änkorna efter att deras män blev halshuggna på grund av sin kristna tro. Under sommaren 2015 gavs uppdraget till några att besöka dem och ha med sig 100 000 kronor för att ge pengar som en investering i små företag som kunde ge trygghet i fortsatt ekonomi. Men de som fick uppdraget gav pengarna till andra människor som de menade behövde dem bättre. Därför har vi nu tagit förnyad kontakt och med pålitliga personer göra en ny insats. Det är unga kvinnor med små barn i mycket fattiga förhållanden. En  av mammorna till en av de unga bröderna som avrättades berättade för två veckor sedan att hennes önskan är att få en dörr till sin enkla bostad. Det är hus av enkelt material och hon har aldrig kunnat stänga en dörr, utan fått nöja sig med någon tygbit.

De senaste två veckorna har också varit upptagna av kampen mot barnslaveriet i Pakistan. Det berör nu närmare tio miljoner barn och vuxna! Att arbeta som slav är att leva under den grym slavägare som fordrar omänskliga resultat. I tjugo år har det engagerat mig tillsammans med vänner att stödja skolor, några barnhem, ge utbildning och arbeta för slavarnas befrielse.

En viktig uppgift för mig är att också stödja evangelisation och sådant som kan medverka till integration bland flyktingar och invandrare inom olika språkgrupper.

Vid några tillfällen har jag möjlighet att medverka i gudstjänster och just nu har jag ett studium i Bibeln som fascinerar och inspirerar min tro. Det handlar om hur Bibeln förklarar det svåra fenomen att den kristna församlingen, trots framgångar och målmedveten mission, ändå alltid är en minoritet bland människorna i varje land. Den insikten är plågsam för min självbedömning. Varför har vi misslyckats och hur ska jag se på mitt eget livs resultat? Bibeln ger en mycket klarläggande hjälp för vår tro.

Som Du märker undviker jag att kommentera hur det upplevdes att bli avstängd från Facebook och även inte vara välkommen till sommarmötet på Löttorp dit jag inbjudits i så många år.

Nu önskar vi varandra en fortsatt skön sommar, trots terrorn i Europa, upproret i Turkiet och mycket oro i världen.

Fram till den 31 augusti finns sidan med denna text. Därefter är allt nedsläckt.

Med tacksam hälsning

Stanley Sjöberg

Min ”blogg” släcks ner den 31 juli. Webbkyrkans konto upphör den 31 auguati

Jag kommer att vara konsekvent och inte återkomma mer med något liknande initiativ. Webbkyrkan fanns i cirka fem år och den här bloggen i knappt ett år. Min första samverkan på Internet inleddes med frågespalter och spännande dialoger kunde hållas mellan olika åsiktsgrupper. Nu är samtalsklimatet bistrare och farligare.

Det saknas en vilja till uthållig dialog med möjlighet att framföra åsikter utan att direkt bli missförstådd och attackerad. Mogna människor kan ställa frågor och be om en förklaring till något som man vill diskutera djupare. Konflikterna mellan enskilda människor har samma militanta attityd som mellan politiska partier, mellan nationer och nu är mycket oroväckande mellan exempelvis ryska samväldet och Nato.

Visst är det märkligt att ”svaret” som ges är militär upprustning, militära övningar intill motpartens gränser… vi får inte läsa någonstans om att det pågår samtal, att motparter träffas. Sveriges regering menar att de aldrig skulle bjuda in Vladimir Putin, som Finlands regering inbjudit till samtal.

Jag har blivit obehagligt överraskad av det jag mött av ett sådant laddat hat och med så förnedrande ambitioner.  Men det är också nyttigt och motiverar till självrannsakan.

Alltså, om tre veckor släcks den här sidan ner och upphör. En månad senare stängs insamlingskontot kring Webbkyrkan. Det som finns kvar av offergåvor och pengar som givits istället för arvoden till mig, fördelas till några internationella missionsinsatser. men det handlar om mindre summor. Principen har varit att ge vidare det som offrats till olika ändamål.

Vi önskar varandra en fortsatt skön sommar

Stanley Sjöberg

 

 

 

NU HAR JAG BESTÄMT MIG HELT OCH FULLT!

 

Den senaste tidens händelser med anknytning till min person har motiverat mig att avbryta all medverkan på det som kallas sociala medier, inklusive den ”blogg” som skapades med mitt namn ”stanleys.se”.

Goda vänner och engagerade förebedjare tyckte att jag skulle finnas kvar på Facebook och med den blogg som kallats ”Varje lördag”. Men erfarenheterna det här året övertygar mig och motiverar att avsluta all medverkan här.

Jag kommer att skriva brev som e-mail, men endast till vänner jag känner eller när någon har frågar eller synpunkter som når mig på min mailadress som är stanley.sbg@telia.com

Den här texten kommer att finnas kvar under sommaren för att ge ett tydligt besked till alla.

Med tacksam hälsning

Stanley Sjöberg

Just i det här läget kommer Europas starke ledare att framträda

Det kan ske nu, inom den närmast tiden. Det kan också dröja och en ny liknande situation bli aktuell. Men Bibeln har förutsagt att det kommer att framträda en ledargestalt som i första skedet ger intryck av att skapa fred och samförstånd. Men då inte genom demokrati utan med envälde och magnetisk kraft. En djävulsinkarnation.

Just nu upplever vi nog alla att det saknas ledarskap. Även om EU-politiker, kvinnor och män, vill ta makten, är det ingen som upplevs ha förutsättningar att samla världens nationer, än mindre Europas folk.

När den person framträder som tar makten, då ska han ha relationer till att förena den muslimska delen i världen, men också medverka till falska fredsförhandlingar med Israel. Han är en utpräglad humanist. En människa som inte är förankrad i den kristendom som har Jesus som förebild.

Midsommarhelgen jämförs i media med det som hände vid World Trade Center den 11:e september för 15 år sedan. Det var en dag som förändrade mer än man förstod just när det hände.

”Brexit” kommer att liknas vid en ekonomisk och politisk jordbävning, ett ”Tjernobyl”, när demokratins värderingar började överges. Jag tror att det här är en blick in i en nära framtid. Men jag vågar inte säga mer just nu. Kanske har jag rätt. Kanske har jag fel. Några kommer att söka sig närmare Gud, medan fler kommer att vända sig bort från Gud.

Många ler överlägset år varningarna för den person som Bibeln beskriver som Antikrist. Men det finns mycket som stämmer i det som nu händer.

 

 

 

 

Jesus förutsade det som nu händer i Europa…

Det är en ny kall och hård stormvind genom Europa. Nationalismen hotar som ett åskväder. Förakt och brist på hänsyn med skarpa gränser och splittrade relationer, mellan nationer, mellan olika åsiktsgrupper, med dödsförakt, hat, utan all förståelse.

Det drabbar dem som flyr undan krig. Smugglare blir miljonärer på att kräva hutlösa kostnader för att ge flyktingarna plats i båtar utan säkerhet. Dessa människor har fördrivits från sina hem. De jagas som villebråd. Individualismen formas med extrem självgodhet.

Donald Trump är som en ”profet” som hamrar in sitt budskap och får många efterföljare. Vladimir Putin är lågmäld men planerar strategiskt för återuppbyggnad av Sovjetunionens maktområden.

Jag har inte tillräcklig kunskap för att analysera orsakerna till det som kallas ”Brexit”. Men det är oroande tecken… Extrem egoism styr tänkandet.

Människor med kristen tro är över hela världen måltavla för dödsförakt. I vårt land finns ingen hänsyn till dem som försvarar de tio budordens värderingar. Även kyrkoledare och namnkristna på olika nivåer låter sig manipuleras.

Det judiska folket med Israel som nation angrips. Hisnande lögner ekar från tidigare perioder i historien. Judar anklagas för att förgifta dricksvattnet för araberna. Självmordsbombare och terrorister från områden som styrs av ”palestinska” grupper försvaras.

Jag har under drygt en vecka själv upplevt störtskurar av samma demoniska aggressivitet. Även kyrkfolk har påverkats att hålla med.

En gång jagades jag av en flock vildhundar i nattmörkret ute på landsbygden i Punjab i Pakistan. Jag kom på cykeln, på väg till en by. Hungriga hundar skällde och högg mot mina ben. Jag var yngre då och ganska stark. Därför undkom jag att bli hundmat. Den senaste tiden påminde utifrån ett psykologiskt perspektiv. Jag angreps inte fysiskt.

Jesus förutsade att ”eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta” (Matt 24:12).

Jag satt framför datorn och tänkte ”högt” på ”Facebook”. Känslomässigt lamslagen av massmordet. Självrannsakande formulerade jag att vi som troende kristna måste visa större förståelse för mångfald i olika livsstilar. Ingen får bli nedvärderad. Tror vi på kristna ideal måste vi hantera våra medmänniskor mer varsamt. Jag anknöt till Romarbrevets 7:e kapitel som stödjer människors andliga trygghet i förvissningen om Guds nåd och den försoning Jesus gjort möjlig, även i skeden av livet som är i konflikt med Guds egentliga vilja.

En man som heter Mikael Alfvén och under en vecka ska vara värd för Löttorps tältkyrka på Öland, bestämde sig för att ansluta sig till dem som skäller och vill tysta min röst. Utan att samråda med några ansvariga för Löttorps verksamhet, meddelade han mig att jag inte var välkommen att tala om Jesu försoning i det möte som var planerat. Han ville visa hänsyn till alla som var överens om att tysta mig, en gång för alla. Utan samtal, själviskt egenstark, ströks mitt namn från annonserna. Han själv kan bättre. Kanske är det så. Men varför ville han inte samråda med sina kolleger?

Den senaste veckan och en tidigare erfarenhet

Den senaste veckan innebar en ofattbar upplevelse av människors hat och ambition att missförstå med olika angrepp mot min person, att jag är gammal, ”mentalt sjuk”, att jag inte är lämplig att framträda i en kristen sommarkonferens på Öland m.m. personligt riktade försök att förnedra och förolämpa.

Så läser jag i Bibeln att ”löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse”. I samma bok (Första Petrus Brev) står det om Jesus att ”när han blev smädad, smädade han inte igen och när han led hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist”.

 

Nu vill jag ge en bakgrund. För någon tid sedan fick jag ett dokument som hade skrivits på arabiska och översatts till engelska. Texten är en instruktionsbok till Islamiska Statens celler i Europa. Jag överlämnade allt till säkerhetspolisen. Jag fick se steg för steg hur planering och genomförande sker när en självmordsbombare har ett uppdrag.

 

Jag läste också ett budskap på Internet som bygger på citat från Koranen med Islams egen tillämpning av texterna.

Ibland irriteras vi på människor som ger intryck av onödig ängslan och orsakar problem med sitt uppträdande. Vi var 300 svenska pastorer och församlingsarbetare som besökte Seoul för några år sedan. Inför hemresan påstod tre bröder att vårt flygplan med Korean Air riskerade att störta. Ingen trodde dem. Några bedömde deras oro som vanligt förekommande flygrädsla. Flygkapten och besättningen trodde inte på deras varning. Vi ”taxade” ut till ”run up” och vårt flygplan skulle just dra full fart i motorerna när det hände något… det blev tyst. Vi väntade. Efter tio minuter fördes vi tillbaka och fick stiga ut flygplanet. Man hade i sista stund upptäckt ett fel som hade riskerat en krasch. Ett dygn senare fick vi flyga hem. De bröder som hade uppfattat Guds tilltal vittnade om betydelsen av att inte nonchalera sådana varningar som upplevs som Guds tilltal.

 

I instruktionerna till Europas celler står det i detalj vad som planeras. Vi som läst materialet är överens om att ha ögonen öppna och även undvika sådant som kan upplevas som provokativt. Det gäller våra kyrkor och det gäller en sådan som mig. Jag kommer att vara mer försiktig än tidigare med vad jag säger och hur jag framför åsikter. Bättre ordval, tonläge, tillfälle m.m.

 

Så ska jag välsigna kritiker och önska framgång för dem som vill tvärtom för min del.

Jag vågar erbjuda dig detta….

Under lördagen var det drygt tretton tusen besökare på den här sidan och idag söndag redan kl. 07.00 hade 1500 personer varit inne på det som kallas ”blogg”. Jag förstår att många undrar vad jag har för åsikter och därför vill jag erbjuda den bok som nyligen kom ut med titeln ”Min själs memoarer och framtidsvisioner”. Jag skriver enkelt, men vågar beröra sådant som är aktuellt. Boken kostar ute i bokhandeln 259 kronor och jag har en extra förmån att kunna ge den till dem jag möter så här för 120 kronor.

Ge mig namn och hela adressen till min mailadress: stanley.sbg@telia.com och jag skickar boken i mitten av den kommande veckan. Ett alternativ är ett sms på min mobil nummer 0704 15 00 08 – tyvärr kan jag inte ta emot samtal. I en sådan åsiktsstorm som nu pågår måste jag begränsa telefonsamtal som annars blir påfrestande för hälsan.

Jag har avstått all royalty till förmån för att stödja den verksamhet som sker i Rinkeby Internationella Församling med den 30-årige f.d. muslimske väckelsepredikanten som efter ett personligt möte med Jesus började läsa Bibeln och i hemlighet fick vägledning av kristna ledare i hemlandet. efter ett moget beslut blev han och även hustrun döpta till Kristus, men då de skulle avrättas flydde de och finns nu i Storstockholm.

Alla mina arvoden under det här året ges till den verksamheten och vi har kunnat ge en månadslön med 15 000 kronor + sociala avgifter på detta sätt.

Webbkyrkan med styrelse förmedlar när pengar sätts in på bankgiro 134-9612

Med tacksam hälsning

Stanley Sjöberg